Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 35 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 35.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Një i dënuar me shpenzime të mëdha : pjesë nga veprat e autorëve botërorë / Stefan Zweig; Guy de Maupassant; Albert Camus; Maurice Druon; Sokol Dodani
2 Murtaja : roman / Albert Camus; Vera Stefi; Vladimir Bako
3 Gruaja kurorëshkelëse : novelë / Albert Camus; Luan Canaj; Loredan Bubani
4 Zhonai ose artisti në punë : novelë / Albert Camus; Nonda Varfi; Loredan Bubani
5 Miti i Sizifit : ese për absurdin / Albert Camus; Petrit Sinani; Rexhep Hida
6 Gojekyçurit. Renegati : novela / Albert Camus; Nonda Varfi; Loredan Bubani
7 Para gijotinës / Albert Camus; Fotaq Andrea; Mehmet Musai
8 E prapmja dhe e përparmja / Albert Camus; Fotaq Andrea; Merita Musai
9 Mbretëria dhe mërgimi : novela / Albert Camus; Nonda Varfi; Luan Canaj; Xhevat Beqaraj
10 Martesa pasuar nga Vera / Albert Camus; Fotaq Andrea; Merita Musai
11 I hueji : roman / Albert Camus; Ferid Perolli; Gani Luboteni; Sulejman Drini
12 I huaji / Albert Camus; Raimonda Vuçini; Rexhep Hida
13 Një kënaqësi e vetmuar : fjalimi i Suedisë / Albert Camus; Sonila Meksi; Silvana Leka
14 Miti i Sizifit : ese për absurdin / Albert Camus; Petrit Sinani; Rexhep Hida
15 I huaji : roman / Albert Camus; Entela Karaj
16 I huaji : roman / Albert Camus; Nasi Lera
17 Murtaja : roman / Albert Camus; Mehmet Hoxha
18 I huaji : roman / Albert Camus; Nasi Lera
19 Rënia : roman / Albert Camus; Urim Nerguti
20 Vera në Algjer / Albert Camus; Aurel Manushi; Kujtim Gjonaj
21 Rënia / Albert Camus; Viktor Kalemi; Nasi Lera
22 I huaji / Albert Camus; Raimonda Vuçini
23 Drama. Kaligula. Mosmarveshja. Shtetrrethimi. Të drejtat / Albert Camus; Eqrem Basha; Anton Pashku
24 I huaji / Albert Camus; Ali Podrimja
25 I huaji / Albert Camus; Gani Luboteni
26 I huaji / Albert Camus; Gani Luboteni
27 Murtaja / Albert Camus; M. Hoxha
28 I huaji / Albert Camus; Raimonda Vuçini; Rexhep Hida
29 Miti i Sifizit : ese për absurdin / Albert Camus; Petrit Sinani; Rexhep Hida
30 Miti i Sizifit : ese për absurden / Albert Camus; Petrit Sinani; Ilia Lëngu
31 Kaligula : dramë në katër akte / Albert Camus; Ilia Lëngu; Rexhep Hida
32 Njeriu i revoltuar / Albert Camus; Ilia Lëngu; Rexhep Hida
33 I huaji / Albert Camus; Raimonda Vuçini; Rexhep Hida
34 Të drejtët : dramë me pesë akte / Albert Camus; Ilia Lëngu; Rexhep Hida
35 Kaligula / Albert Camus; Fotaq Andrea

Show details      New search