Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 16 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 16.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Në këtë çast të tmerrshëm, në këto kohëra të vështira : antologjia bashkëkohore e poezisë së luftës në Kroaci : 1991-1994 / Ivo Sanader; Ante Stamaç; M. Çivljak; Selman Vaqarri; Nexhat Myftiu
2 La Hora del horror : poesia de guerra en Croacia : 1991-1994 : antologia / Ivo Sanader; Ante Stamaç; Francisco Javer Juez Galvez
3 In acesta clipa de oroare : antologia poeziei croate contemporane de rasboi / Ivo Sanader; Ante Stamaç; Petar Krstic; Milja Radan
4 W tej strasznej chwili : antologia wspolczesnej wojennej liryki crowackiej / Ivo Sanader; Ante Stamaç; Muriel Kordowicz
5 Vo ovoj strasen cas ; antologija na sovremenata covremenata hrvatska lirika / Ivo Sanader; Ante Stamaç
6 V tozi strasen cas : antologiâ na s'ovremennata h'rvattska voenna lirika : prevod ot h'rvatski / Ivo Sanader; Ante Stamaç; Ivan Kalcev
7 V tem strasnem casu : antologija sodobne hrvaske vojne lirike : [përkth. në slloven.] / Ivo Sanader; Ante Stamaç
8 U ovom strasnom casu : antologija suvremene hrvatske ratne lirike / Ivo Sanader; Ante Stamaç
9 V tejto strasnej chvili : antologia sucasnej chrovatskej vojnovej lyriky / Ivo Sanader; Ante Stamaç; Marian Kovacik; Jan Jankovic
10 At this terrible moment : an anthology of Croatian war poetry : 1991-1994 / Ivo Sanader; Ante Stamaç; Miyenco Kovacicek; Hilda Hewit
11 V eto ctrasnoe vremâ : antologiâ sobremennoj horvatskoj boennoj liriki / Ivo Sanader; Ante Stamaç; Leonid Talalaj
12 U ovom strasnom casu : antologija suvremene hrvatske ratne lirike : [përkthime në japonisht] / Ivo Sanader; Ante Stamaç; Fujimura Hiroyuki
13 In der Stunde höchster Not : kroatische Lyrik im Krieg / Ivo Sanader; Ante Stamaç; Viktor Zmegac; Irena Vrkljan
14 Nehez oran : kortars horvat haborus lira / Ivo Sanader; Ante Stamaç; Gabor Csordas
15 En ces temps du terrible : anthologie de la poésie croate de guerre : 1991-1994 / Ivo Sanader; Ante Stamaç; Djurdja Sinko-Depierris; Jean-Louis Depierris
16 Non e terra bruciata : antologia di poesie della guerra in Croazia : 1991/1994 : [trad. dal croato] / Ivo Sanader; Ante Stamaç

Show details      New search