Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Albania as a case study : economy, politics, social development, and future
perspective : international scientific conference : April 29-30, 2016 :
proceedings : në kuadër të Ditëve të Studimeve Shqiptare (DSSH) , edicioni III
Autorët kolektivë
Universiteti Europian i Tiranës
Botuar
Tiranë : UET Press, 2016
Të dhëna fizike
160 f. ; 29 cm.
Titulli i serisë
Acta scientiarum
Shënime
Bibliogr. në fund të kumtesave. - L. 1000, pa tir.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Edukimi
Konferenca
Termat gjeografikë
Shqipëri
Klasifikimi dhjetor
3(496.5) (062)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000378622  gjendet  normal  s.483.a.73 
S.000378623  gjendet  normal  s.483.a.74 
S.000378624  gjendet  normal  s.483.a.75 
S.000378625  gjendet  normal  s.483.a.76 
Ar.000096107  gjendet  book  ar.171.b.55 

New search