Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Albania as a case study : economy, politics, social development, and future
perspective :ASD III : international scientific conference : April 29-30, 2016
: ligji midis eficensës dhe drejtësisë : proceedings
Autorët kolektivë
Universiteti Europian i Tiranës
Botuar
Tiranë : UET Press, 2016
Të dhëna fizike
166 f. : me foto ; 30 cm.
Titulli i serisë
Acta scientiarum
Shënime
Bibliogr. në fund të kumtesave. - L.1000, pa tir.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Politika
Zhvillimi ekonomik
Konferenca
Termat gjeografikë
Shqipëri
Klasifikimi dhjetor
3(496.5) (062)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000380641  gjendet  normal  s.487.a.44 
S.000380642  gjendet  normal  s.487.a.45 
S.000380643  gjendet  normal  s.487.a.46 
S.000380644  gjendet  normal  s.487.a.47 
Ar.000096650  gjendet  salla gjermane  ar.174.a.37 

New search