Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Interdisciplinary studies (ICIS) : education & sustainable development: the
future we are creating : 11th international interdisciplinary conference :
Tetovo-Skopje, 18-20 november 2016 : proceedings
Autorët
Lekë Sokoli (ed.)
Autorët kolektivë
Universiteti "Aleksandër Moisiu"
Botuar
Tiranë : Kristalina-KH, 2016
Të dhëna fizike
184 f. ; 24 cm.
Shënime
Pa ç., pa tir.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Sociologjia
Konferenca
Klasifikimi dhjetor
3 (062)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000381303  gjendet  normal  s.490.b.38 
S.000381304  gjendet  normal  s.490.b.39 
S.000381305  gjendet  normal  s.490.b.40 
S.000381306  gjendet  normal  s.490.b.41 
Ar.000096812  gjendet  sallŰ  ar.173.b.27 

New search