Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Agim Zajmi - poet i skenës : monografi
Autorët
Kudret Velça
Adriatik Kallulli (red.)
Qirjako Meniko (red.)
Botuar
Tiranë : Maluka, 2000
Të dhëna fizike
186 f. : 16 fl. me il. ; 19 cm.
Shënime
Në kopert. e fundit ka të dhëna për aut. - Bibliogr. : f. 181-182. - L. 350,
Tir. 800
Fjalët kyēe
Piktura shqiptare
Biografia
Emrat e personave
Zajmi, Agim
Klasifikimi dhjetor
75 .054 .071.1(496.5) (092)
929(496.5) [Zajmi, Agim]

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000229439  gjendet  sallė  s.196.s.34 
S.000229440  gjendet  normal  s.196.s.35 
S.000229441  gjendet  normal  s.196.s.36 
S.000229515  gjendet  sallė  al.22.e.63 
Ar.000055274  gjendet  sallė  ar.81.f.30 

New search