Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Education and social sciences-global challenge 2017 : first international
conference (ICES) : Bialystok, 18 March, 2017 : proceedings
Autorët
Endri Papajorgji (ed.by)
Lena Hoffman (ed. by)
Autorët kolektivë
Tirana Business University
Botuar
Tiranë : Edlora, 2017
Të dhëna fizike
Vol.1, 364 f. ; 25 cm.
Shënime
Bibliogr. në fund të punimeve. - Pa ç., pa tir.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Arsimi
Konferenca
Termat gjeografikë
Shqipëri
Klasifikimi dhjetor
3(496.5) (062)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000384564  gjendet  normal  s.489.a.43 
S.000384565  gjendet  normal  s.489.a.44 
S.000384566  gjendet  normal  s.489.a.45 
S.000384567  gjendet  normal  s.489.a.46 
Ar.000097656  gjendet  sallŰ  ar.172.b.16 

New search