Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Social and natural sciences-global challenge 2017 : first international
conference (ICSNS I - 2017) : Viena, 8 April 2017 : book of proceedings
Autorët
Lena Hoffman (ed. by)
Botuar
Tiranë : Edlora, 2017
Të dhëna fizike
404 f. ; 25 cm.
Shënime
Bibliogr. në fund të punimeve. - Pa ç., pa tir.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Shkenca të jetës
Konferenca
Klasifikimi dhjetor
3 (062)
5/6 (062)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000384701  gjendet  normal  s.499.b.1 
S.000384702  gjendet  normal  s.499.b.2 
S.000384703  gjendet  normal  s.499.b.3 
S.000384704  gjendet  normal  s.499.b.4 
Ar.000097693  gjendet  sallŰ  ar.175.b.45 

New search