Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Democracy, corruption and ethics : 1-st international interdisciplinary
scientific conference : Tirana, 11 February 2017 : abstract proceedings
Autorët kolektivë
Revista "Idea"
Botuar
Tiranë : IDEA, 2017
Të dhëna fizike
116 f. ; 24 cm.
Shënime
Pa ç., pa tir.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Konferenca
Termat gjeografikë
Shqipëri
Klasifikimi dhjetor
3(496.5) (062)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000385233  gjendet  normal  s.500.b.29 
S.000385234  gjendet  normal  s.500.b.30 
S.000385235  gjendet  normal  s.500.b.31 
S.000385236  gjendet  normal  s.500.b.32 
Ar.000097830  gjendet  sallŰ  ar.177.c.13 

New search