Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
voies du pouvoir
Autorët
Bernard Law Montgomery
Anik Hardin (texte franç. d')
Botuar
Paris : Hachette, 1962
Të dhëna fizike
314 f. ; 20 cm.
Shënime
Në fl. e tit. aut.: Marêchal Montgomery
Tit. i origj.: The path to leadership
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Biografia
Klasifikimi dhjetor
3 (092)
929(4/9)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
000542742  gjendet  normal  p.517.f.9 

New search