Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Formula të neo-shqiptarismës
Autorët
Branko Merxhani
Aurel Plasari (përg.)
Botuar
Tiranë : Apolonia, 1996
Të dhëna fizike
391 f. ; 20 cm.
Fjalët kyēe
Filozofia shqiptare
Shkenca shoqërore
Letërsia shqipe
Shkrime, korrespondenca për shtypin
Klasifikimi dhjetor
130.2(496.5) "1929/1938" :3 (046)
821.18 -92

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000211916  gjendet  normal  s.21.f.58 
S.000211917  gjendet  normal  s.21.f.59 
S.000211918  gjendet  normal  s.21.f.60 
S.000212078  gjendet  sallė  al.18.e.66 
Ar.000049850  gjendet  sallė  ar.70.f.21 

New search