Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
sciences sociales dans le monde
Botuar
Paris : UNESCO; Maison des sciences de l'homme, 2001
Të dhëna fizike
402 f. ; 30 cm.
Shënime
Tit. i origjin.: World Social Science Report. - Bibliogr. f. 401-402
ISBN
92-3-203816-1 UNESCO
2-7351-0907-0 Maison
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Klasifikimi dhjetor
3(4/9)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
000547378  gjendet  normal  p.516.a.36 

New search