Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Enciclopedia delle scienze sociali
Botuar
Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana, 1991
Të dhëna fizike
V.1-9f. ; 30 cm
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Enciklopedi
Klasifikimi dhjetor
030 =131.1
30 (031) =131.1
Ky titull përbëhet nga
V.1 : Abitazione - Civilita
V.2 : Classe -Diplomazia
V.3 : Dirigenti -Fantascienza
V.4 : Fascismo - Intellettuali
V.5 : Intelligenza -Monachesimo
V.6 : Moneta -Prezzi
V.7 : Privatizzacioni - Sindicato
V.8 : Sionismo -Zoraastrismo
V.9 : Supplemento; indici

New search