Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Metodologi delle scienze sociale
Autorët
Dario Antiseri (a cura)
Raffaele De Mucci (a cura)
Botuar
Roma : Borla, 1995
Të dhëna fizike
460 f. ; 24 cm.
Titulli i serisë
Metodologia delle scienze del comportamento
Shënime
Bibliogr.në libër. - Indeks
ISBN
88-263-1090-4
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Metodologjia
Klasifikimi dhjetor
303

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
000543635  gjendet  book  p.480.b.4 

New search