Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Lubonja, njeriut që i mungon Shqipëria : Futbollisti që mori nënshtetësinë
amerikane, por që nuk mësoi as një fjalë anglisht
Autorët
Aida Tuci
Botuar
2000
Shënime
V

Sporti shqiptar. - Nr. 188, 5 nëntor, 2000, f. 9
Emrat e personave
Lubonja, Stavri

New search