Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Duhet të jemi përcjellës të epokave : ["Agim Zajmi, Poet i skenës", monografi e
prof.dr.Kudret Velça]
Autorët
Agim Zajmi
Admirina Peçi (Interv.)
Botuar
2001
Shënime
V

Tema. - Nr. 252, 22 - 23 prill, 2001, f. 16 - 17
Emrat e personave
Zajmi, Agim
Velça, Kudret

New search