Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Agim Zajmi, poeti i skenës" : Profesor Kudret Velça, publikon monografinë mbi
" jetën dhe vlerat profesionale të babait të shumë skenografive shqiptare
Autorët
Kristaq Dhamo
Botuar
2001
Shënime
V

Gazeta shqiptare. - Nr. 1969, 5 shtator, 2001, f. 12 - 13
Emrat e personave
Velça, Kudret
Zajmi, Agim

New search