Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Agim Zajmi, poeti i skenës : Skenografia shqiptare e ka një emër. Ai shquhet
për finesën e kualitetin e saj
Botuar
2001
Shënime
V

Shekulli. - Nr. 272, 2 tetor, 2001, f. 19
Emrat e personave
Zajmi, Agim

New search