Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Teatrit i kemi dhënë dashurinë : Intervistë me skenografin e Teatrit Kombëtar
Piktorin e Popullit A.Zajmi
Autorët
Agim Zajmi
Botuar
2001
Shënime
V; XXV,5

Tema. - Nr. 425, 9 nëntor, 2001, f. 13
Emrat e personave
Zajmi, Agim

New search