Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Shën Angjelina Shqiptare, e bija e Arianit Komnenit : Historia e princeshës
shqiptare, që ngriti Manastirin e Krushedolit në Serbi
Autorët
Valter Shtylla
Botuar
2001
Shënime
V

Republika. - Nr. 268, 11 nëntor, 2001, f. 21
Termat gjeografikë
Manastiri i Krushedolit (Serbi)
Emrat e personave
Angjelina Shqiptare, Shën
Komneni, Arianit

New search