Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Agim Zajmi, 50 krijime, dhuratë për Beratin : [Intervistë me piktorin dhe
skenografin Agim Zajmi. Edhe për skenografinë e komedisë "Dua burrë"]
Autorët
Admirina Peçi
Botuar
2001
Shënime
XXV,5

Shekulli. - Nr. 338, 8 dhjetor, 2001, f. 21
Termat gjeografikë
Berat
Emrat e personave
Zajmi, Agim

New search