Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Ekspozita, me syrin e një artisti : Piktori Agim Zajmi jep mendimet e tij për
Ekspozitën Ndërkombëtare të Qeramikës
Autorët
Admirim Domi
Botuar
2002

Dita. - Nr. 381, 14 mars, 2002, f. 14
Emrat e personave
Zajmi, Agim

New search