Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Shenjtore shqiptare në Manastirin Kushedol të Vojvodinës : [Shën Angjelina
Shqiptare]
Autorët
Valter Shtylla
Botuar
2002
Shënime
IV,3,b; V

55. - Nr. 200, 24 gusht, 2002, f. 16
Termat gjeografikë
Kushedol (Vojvodinë)
Emrat e personave
Angjelina Shqiptare, Shën

New search