Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Claude Arnaud. Aventurat e tre të huajve në Shqipërinë Komuniste : Rrëfimi i
një shkrimtari dhe kritiku letrar pë Enver Hoxhën dhe Shqipërinë Komuniste
përkthehet në shqip. Libri "Kameleon"
Autorët
Belina Budina
Botuar
2002
Shënime
IV,3,f; XXIII,1,c

Shekulli. - Nr. 332, 4 dhjetor, 2002, f. 19
Emrat e personave
Hoxha, Enver
Arnaud, Claude

New search