Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Zajmi njeriu që i dha frymë, skenës : [Agim Zajmi - skenograf]
Autorët
Baxhul Merkaj
Albert A. Zholi
Botuar
2004
Shënime
V

Dita. - Nr. 1254, 20 shtator, 2004, f. 18.
Emrat e personave
Zajmi, Agim

New search