Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Kam besim te brezi i ri : [intervistë me skenografin]
Autorët
Agim Zajmi
Dorina Azo (interv.)
Botuar
2005
Shënime
V

55. - Nr. 8, 14 janar, 2005, f. 16.
Emrat e personave
Zajmi, Agim

New search