Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Vepra e dobët të lodh shumë : [intervistë me skenografin]
Autorët
Agim Zajmi
Anila Çuli (interv.)
Botuar
2005
Shënime
V

Dita. - Nr. 1351, 7 janar, 2005, f. 19.
Emrat e personave
Zajmi, Agim

New search