Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Lobingu, një kulturë e munguar
Autorët
Astrit Veliaj
Botuar
2006

Standard. - Nr. 109, 31 mars, 2006, f. 23.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Grupe shoqërore
Termat gjeografikë
Shqipëri

New search