Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Arti i mëson njerëzit si ta shohin realitetin : intervistë me skenografin dhe
piktorin
Autorët
Agim Zajmi
Genta Kondi (interv.)
Botuar
2006
Shënime
V

Sot. - 30 prill, 2006, f. 18 - 19.
Fjalët kyše
Piktorë
Biografia
Termat gjeografikë
Shqipëri
Emrat e personave
Zajmi, Agim

New search