Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Shqipëria - përtej Kanunit dhe trashëgimisë socialiste : shoqëria shqiptare
postkomuniste
Autorët
Rexhep Meidani
Botuar
2006
Shënime
IV,3,f; VI,1

Panorama. - Nr. 1346, 22 qershor, 2006, f. 1, 18.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Ndryshime sociale
Historia
Tranzicioni demokratik
Termat gjeografikë
Shqipëri

New search