Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Lufta e ftohtë" Shqipëri - Greqi, kur Athina pranoi bombën bërthamore
Autorët
Beqir Meta
Erida Gjermeni (interv.)
Botuar
2007
Shënime
IV,5; XI,1,a

Albania. - Nr. 68, 28 mars, 2007, f. 19.
Fjalët kyše
Sundimi komunist, 1945-1991
Marrëdhënie me jashtë
Bashkëpunimi ndërkombëtar
Termat gjeografikë
Greqi
Shqipëri

New search