Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Historia e gërmimeve arkeologjike në qytetin ilir antik të Zgërdheshit : në
gjurmët e Albanopolit të vjetër dhe në qytetin ilir të Zgërdheshit
Autorët
Haxhi Taga
Botuar
2007

Republika. - Nr. 255, 4 nëntor, 2007, f. 19.
Fjalët kyše
Arkeologjia
Termat gjeografikë
Zgërdhesh (Krujë)
Shqipëri

New search