Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Në kujtim të 80 - vjetorit të lindjes së patriotit Padre Sofroni : [Stefan
Kozma Prençe]
Autorët
Valentin Mustaka
Botuar
2008
Shënime
V

55. - Nr. 196, 18 korrik, 2008, f. 15.
Fjalët kyše
Kisha katolike
Klerikë
Termat gjeografikë
Vlorë
Elbasan
Shqipëri
Itali
Emrat e personave
Prençe, Stefan Kozma

New search