Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Shqiptarëve i kam borxh lotët për filmin "Shamikuqja" : [flet aktorja turke që
luan rolin kryesor në film]
Autorët
Tyrkan Shoraj
Hamza Hatika (interv.)
Botuar
2008
Shënime
V

Telegraf. - Nr. 924, 11 dhjetor, 2008, f. 11.
Fjalët kyše
Kinematografia
Filma
Termat gjeografikë
Turqi

New search