Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Ndikimi i Zigmund Freud-it në shkencat sociale
Autorët
Tonin Gjuraj
Botuar
2006

Buletin shkencor : seria e shkencave didaktike. - Nr. 56, , 2006, f. 203 - 208.
Fjalët kyše
Psikoanaliza
Shkenca shoqërore
Emrat e personave
Freud, Sigmund

New search