Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Puna sociale - fillesat, aktualiteti dhe sfidat e të ardhmes
Autorët
Migena Kapllani
Botuar
2009

Buletin shkencor : seria e shkencave didaktike. - Nr. 59, , 2009, f. 163 - 173.
Fjalët kyše
Sociologjia
Shkenca shoqërore

New search