Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Manipulimi me shkencat shoqërore
Autorët
Artan Fuga
Botuar
2011

Lente sociologjike. - Nr. 1, , janar - qershor, 2011, f. 13 - 31.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Sociologjia

New search