Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Universitetet dhe transferimi i teknologjisë
Autorët
Ervin Demo
Blerina Gjylameti
Botuar
2011
Shënime
XII,1

Revista shqiptare social ekonomike. - Nr. 1, , janar-mars, 2011, f. 57-64.
Fjalët kyše
Arsimi
Teknologjia e informacionit
Termat gjeografikë
Shqipëri

New search