Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Cilësia e universiteteve dhe "goditjet e demokratizimit"...
Autorët
Gëzim Tushi
Botuar
2011
Shënime
XXI

Ballkan. - Nr. 257, 1 nëntor, 2011, f. 10.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Universitete dhe kolegje
Termat gjeografikë
Shqipëri

New search