Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Tranzicioni i munguar i shkencave sociale shqiptare
Autorët
Enika Abazi
Botuar
2011

Mapo. - Nr. 447, 11 dhjetor, 2011, f. 10.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Ideologjia
Paskomunizmi

New search