Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Metamorfozat e medias
Autorët
Joseph R. Dominick
Botuar
2012
Shënime
XXV,6

Mapo. - Nr. 483, 23 janar, 2012, f. 19.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Masmedia
Komunikimi dixhital

New search