Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Faleminderit profesor! : [Servet Pëllumbi]
Autorët
Lekë Sokoli
Botuar
2011
Shënime
I; V

Telegraf. - Nr. 303, 17 dhjetor, 2011, f. 11.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Filozofë
Studiues
Biografia
Termat gjeografikë
Shqipëri
Emrat e personave
Pëllumbi, Servet

New search