Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Roli i marrëdhënieve me publikun në Shqipëri
Autorët
Dritor Papa
Botuar
2012

Mbrojtja. - Nr. 5, , 2012, f. 32-33.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Marrëdhënie publike
Termat gjeografikë
Shqipëri

New search