Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Social sciene for public knowledge
Autorët
Craig Calhoun
Botuar
2013

Sociological analysis. - Nr. 1, , shkurt, 2013, f. 5 - 22.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Sociologji
Diskutimi

New search