Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Social sciences, scientific research, higher education and social developments
: an albanian inside of dialectics and structured scientific research, in
social sciences
Autorët
Nada Kallçiu
Edmond Rapti
Botuar
2013

Academicus. - Nr. 7, , 2013, f. 62-71.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Edukimi
Kërkime shkencore

New search