Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Prizreni : udhëtim nëpër kohë
Autorët
Salajdin Krasniqi
Botuar
Prizren, 2002
Të dhëna fizike
178 f. : me foto ; 21 cm.
Shënime
Dhuruar nga aut. me autograf. - Bibliogr. f. 173-176. - Pa ç., pa tir.
Fjalët kyše
Studime sociale
Albume
Termat gjeografikë
Prizren (Kosovë)
Kosovë
Klasifikimi dhjetor
908(=18:497.115-21) (084.12)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
Ar.59578  gjendet  sallŰ  Ar.87.f.60 

New search