Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Sens de l'histoire : essai de prospective politique
Autorët
Louis Quesnel
Botuar
Paris : Buchet/Chastel, 1967
Të dhëna fizike
212 f. ; 21 cm.
Titulli i serisë
Ce Siècle
Shënime
Bibliogr.: f.212
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Shkenca politike
Klasifikimi dhjetor
30
32

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
000545221  gjendet  normal  p.525.d.19 

New search