Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Mjerimi i historicizmit
Autorët
Karl Popper
Aleko Minga (përkth.)
Botuar
Tiranë : Onufri, 2003
Ribot.
Të dhëna fizike
156 f. ; 20 cm.
Shënime
Tit.i origj. : The poverty of histocism.- Pas kopert. se pare te dhena per
aut.- L.600, pa tir.
ISBN
99927-53-47-1
Fjalët kyše
Filozofia
Historiografia
Metodologjia
Shkenca shoqërore
Klasifikimi dhjetor
1(436) (091)
930.2
303

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000246108  gjendet  book  s.211.f.48 
S.000246109  gjendet  book  s.211.f.49 
S.000246110  gjendet  book  s.211.f.50 
S.000246111  gjendet  book  s.211.f.51 
Ar.000060342  gjendet  arkiv  ar.89.e.21 

New search