Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Elementë të kërkimit në shkencat sociale
Autorët
Raymond Quivy
Luc Van Campenhoudt
Henri Çili (përzgj. dhe përg.)
Elvana Zaimi (red.)
Botuar
Tiranë : Dita 2000, 2005
Të dhëna fizike
257 f. ; 24 cm.
Shënime
Bibliogr.f.256-257. - L.800, pa tir.
Fjalët kyše
Shkenca shoqërore
Metodologjia
Tekste për shkollat e larta
Klasifikimi dhjetor
303.1 (075.8)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000257586  gjendet  book  s.228.b.39 
S.000257587  gjendet  book  s.228.b.40 
S.000257588  gjendet  book  s.228.b.41 
S.000257589  gjendet  book  s.228.b.42 
Ar.000063756  gjendet  arkiv  ar.95.c.16 

New search