Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Mendimi filozofik, sociologjik dhe psikologjik shqiptar : (1870-1945) : për
filozofinë, sociologjinë, psikologjinë dhe edukimin demokratik : tekst
plotësues për shkollat e mesme
Autorët
Ndriçim Kulla
Maksim Gjinaj (bashkëpun.)
Dritan Thomollari (bashkëpun.)
Botuar
Tiranë : Plejad, 2004
Të dhëna fizike
325 f. : me il. ; 23 cm.
Shënime
Bibliogr. ne liber. - L.600, pa tir.
ISBN
99943-640-1-4
Fjalët kyše
Filozofia shqiptare
Kultura
Shkenca shoqërore
Tekste për shkollat e mesme
Klasifikimi dhjetor
130.2(496.5) (075.3)
316.7(496.5) (075.3)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000256202  gjendet  book  s.227.c.3 
S.000256203  gjendet  book  s.227.c.4 
S.000258796  gjendet  book  s.232.b.48 
S.000258797  gjendet  book  s.232.b.49 
Ar.000063395  gjendet  arkiv  ar.94.b.26 

New search